Vägunderhåll & mark- och anläggningsarbeten

Transporter

Lang Maskinstation utför alla typer av transporter åt lantbrukare, privatpersoner och företag: grus, flis, skrot, fyllnadsmaterial, spannmål, maskintransporter m.m.

Mark- och anläggningsarbete

Våra kunder är i huvudsak lantbrukare men även privatpersoner. Vi har bred kompetens och utför det mesta: markplanering, dikning, buskröjning intill vägar och åkrar, husgrunder, VA-arbeten, husdräneringar, enskilda avloppsanläggningar m.m. Kontakta oss gärna för att diskutera det Ni vill ha utfört!

Vägunderhåll

Vi erbjuder skötsel av grusvägar med väghyvling samt påfyllning av grus.

Tröskning

Vi åtar oss skördetröskning på entreprenad över södra Öland. I samband med tröskning kan vi hyra ut och transportera containrar.

Försäljning

Vi har försäljning (och transport) av grus, sand, makadam och harpad matjord.