Tjänster

Vägunderhåll & mark- och anläggningsarbeten

Transporter

Lang Maskinstation utför alla typer av transporter åt lantbrukare, privatpersoner och företag: grus, flis, skrot, fyllnadsmaterial, spannmål, maskintransporter m.m.

Våra kunder är i huvudsak lantbrukare men även privatpersoner. Vi har bred kompetens och utför det mesta

Kontakta oss gärna för att diskutera det Ni vill ha utfört!

Entreprenadarbeten på Öland
Vägunderhåll

Vägunderhåll

Vi erbjuder skötsel av grusvägar med väghyvling samt påfyllning av grus.

Mark- och anläggningsarbete

Vi utför det mesta, såsom: markplanering, dikning, buskröjning intill vägar och åkrar, husgrunder, VA-arbeten, husdräneringar, enskilda avloppsanläggningar m.m.

Tröskning

Vi åtar oss skördetröskning på entreprenad över södra Öland.

I samband med tröskning kan vi hyra ut och transportera containrar.

Försäljning

Vi har försäljning (och transport) av grus, sand, makadam och harpad matjord.

Väg